Om A/B Nørrebrogade 182

A/B Nørrebrogade 182 er en privat andelsboligforening som blev stiftet i 1981.

Ved stiftelsen blev andelsforeningens formål bestemt at:
"Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr. nr. 171 t Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Nørrebrogade 182."

Ejendommen er opført i 1899 og der er 24 andelslejligheder i ejendommen - hvoraf 2 er erhvervsandele.


Som medlem af andelsboligforeningen ejer man ikke sin lejlighed, men ved indbetalingen af andelsindskuddet får man brugsret til en bestemt del af ejendommen - nemlig andelslejligheden. Andelshaverne har tillige pligt til at vedligeholde boligen jf. foreningens vedtægter og de anvisninger, der gives herom af foreningen. Som medlem kan optages enhver, der bebor, eller som med bestyrelsens godkendelse samtidig med optagelsen flytter ind i en lejlighed. Hvert medlem må kun have én lejlighed og er forpligtet til at bebo lejligheden.

 

Ejendomsadministrationen varetages af Advokaternes Ejendomsadministration A/S.